Archive for March, 2019

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2019

http://hcm.ptit.edu.vn/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019.html Thông tin sơ bộ về những điều cần biết liên quan đến tuyển sinh hệ chính quy năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông như sau: CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM 2019 Học bổng toàn phần (Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tập chính thức) cho […]