Author Archive: admin

 
 

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2019

http://hcm.ptit.edu.vn/tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019.html Thông tin sơ bộ về những điều cần biết liên quan đến tuyển sinh hệ chính quy năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông như sau: CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG NĂM 2019 Học bổng toàn phần (Miễn 100% học phí trong toàn bộ thời gian học tập chính thức) cho […]

 

Tuyển dụng giảng viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Tp.  HCM trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu  năm 2018, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng – Giảng viên giảng dạy các nhóm môn: Điện – Điện tử, Điểu khiển – Tự động hóa; Tiếng Anh; Toán […]

 

Tuyển dụng giảng viên thực hành

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Tp. HCM trân trọng thông báo tuyển dụng Giảng viên thực hành, cụ thể như sau: 1. Vị trí tuyển dụng: Giảng viên thực hành. Số lượng: 02 người. 2. Công việc, nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ giảng viên thực hành tại khoa […]

 

Kế hoạch năm 2017 – 2018

 

Các sân tập thể thao cho sinh viên

Sân bóng chuyền   Xà đơn       Sân bóng đá mini     Câu lạc bộ bóng bàn – bida