Author Archive: Thuy Trinh

 
 

Cấu trúc một của bài thi TOEIC

  Bài thi TOEIC truyền thống Theo hình thức trắc nghiệm gồm 02 phần: Listening (nghe hiểu) và Reading (đọc hiểu). Listening có 100 câu làm trong 45 phút. Phần thi Reading có 100 câu làm trong 75 phút. Tổng thời gian cho bài thi TOEIC là 120 phút. Phần thi Listening  Gồm 4 phần được […]