LIÊN HỆ

 

Giờ làm việc

  • Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00
  • Buổi chiều: từ 13h15 đến 16h30

Văn phòng Khoa tại Cơ Sở Quận 9

Văn phòng khoa tại Cơ Sở Quận 1

Thư ký khoa

Facebook chính thức của Khoa